På svenska

It's All In The Cards

A Method of Mastering New Words

by Maynard Gallegos

Engelskt ordförråd för svenska elever

EN UNIK METOD FÖRBÄTTRAR DINA MÖJLIGHETER ATT KONVERSERA PÅ ENGELSKA

 

Både lärare och elever håller med om att ett utökat ordförråd är en väsentlig del av att lära sig ett nytt språk. Människor i Sverige behöver förstå tusentals engelska ord för att hänga med i det ständigt ökande flödet av engelska från radio, TV, tidningar och på internet. Tyvärr spenderas förhållandevis lite tid av en ”vanlig” lektion i engelska på att läsa sig ord, eftersom grammatik traditionellt har ansetts vara grundpelaren i språkinlärning.

 

It’s All In The Cards är en pedagogisk och specialanpassad metod för att utöka svenska elevers ordförråd på engelska. Under utvecklingen av detta material har fokus lagts på följande frågor:

 

Vilka ord borde eleverna lära sig för att kunna

 

  • beskriva sin omgivning?
  • kommunicera med främlingar/utlänska personer?
  • svara på frågor och förstå instruktioner?
  • presentera sig själva och ge komplimanger?
  • uttrycka personliga och akademiska intressen, känslor, mm?
  • förstå talspråk, idiomatiska uttryck, mm?
  • utöka sin konversationsförmåga med synonymer/antonymer, mm?

 

Med detta som utgångspunkt har författaren samlat och reviderat en samling av över 5000 ord och uttryck i fyra olika svårighetsgrader. Särskilt fokus har lagts på ”falska vänner”, d.v.s. ord som ser ut eller låter lika på engelska som på svenska, men har en helt annan betydelse (t.ex. gymnasium, gift, eventuellt, mm.)

 

I klassrummet använder It’s All In The Cards aktiv meningsbyggnad och flashcards för att lära eleverna nya ord. Som ett komplement ingår även en CD med ljudspår för övning av uttal, både på brittisk och på amerikansk engelska.

 

FÖR ELEVER PÅ GRUNDLÄGGANDE KONVERSATIONSNIVÅ

Exempel på ord: bring, take, allow, apple sauce.

Warming up

FÖR ELEVER PÅ MEDELSVÅR KONVERSATIONSNIVÅ

Exempel på ord: achieve, chore, eventually.

Gaining Ground

FÖR ELEVER PÅ SVÅR KONVERSATIONSNIVÅ

Exempel på ord: accomodation, cutlery, cloudberry.

Finishing Touches

FÖR ELEVER PÅ AVANCERAD KONVERSATIONSNIVÅ

Exempel på ord: ascertain, coax, retailor, irrigation.

Grand Slam